top of page
AS Vidsjå

AS Vidsjå er et investerings og holdingsselskap. Selskapet har et fokus på langsiktige investeringer og har eierandeler i ulike bransjer, fra eiendom til teknologis. Thor Johan Furuholmen er styreleder i selskapet og daglig leder er Fredrik Stray. AS Vidsjå har kontorer i Oslo. AS Vidsjå har som mål å skape verdier for sine eiere. Selskapet skal gjennom sine investeringer og drift bidra positivt til miljøet og sosiale omgivelser.

For AS Vidsjå er det essensielt at selskapene i konsernet, og selskaper konsernet er investert i, har et fokus på bærekraftig og etisk forsvarlig drift. AS Vidsjå skal bruke sin posisjon som eier og kunde til å påvirke og bidra til bærekraftig og etisk drift i selskaper det er investert i og handler med.

 

Bærekrafts rapportering og arbeid med Åpenhetsloven i AS Vidsjå

Det er selskapets daglige leder som er ansvarlig for at AS Vidsjå gjennomfører aktsomhetsvurderinger samt følger opp selskapets arbeid med å sikre bærekraftig drift. Det er styret i selskapet som er ansvarlig for at dette blir gjennomført.

AS Vidsjå er største eier i AS Parks gjennom sitt eierskap i AS Parks Holding. Da AS Vidsjå eier 90,1% av AS Parks Holding medfører dette at AS Parks er en del av AS Vidsjå konsernet. Med denne konsernstrukturen er AS Vidsjå konsernet forpliktet til å rapportere i henhold til åpenhetsloven, samt utarbeide en bærekrafts rapport.

 

AS Vidsjå er et investerings og holdingselskap med meget begrenset innkjøp av varer og tjenester og en fast ansatt. Selskapet produserer ikke varer og tjenester. Det utarbeides derfor ikke en egen utfyllende redegjørelse for arbeidet med åpenhetsloven for AS Vidsjå. Av samme grunn utarbeides det heller ikke en egen Bærekrafts rapport. Ut over den korte redegjørelsen som gjøres for AS Vidsjå under henvises det til AS Parks sin rapportering som er tilgjengelig på følgende hjemmesider:

 

Bærekrafts rapportering: https://www.asparks.no/sustainability-report

 

Åpenhetsloven: https://www.asparks.no/aapenhetsloven

 

I henhold til gjeldende lov er det mulig å varsle selskapet, med fullt navn eller anonymt på følgende hjemmeside:

 

https://www.asparks.no/allmenn-varsling

 

Rapportering Åpenhetsloven for AS Vidsjå selskap i 2023:

AS Vidsjå har benyttet samme metodikk som AS Parks i sitt arbeid med åpenhetsloven.

 

Leverandører:

En oversikt over selskapets leverandører viser følgende:

  • Antall leverandører benyttet i 2022 – 2023: 21 leverandører

  • Antall leverandører med tilfredsstillende rapportering på bærekraft og åpenhetsloven: 13

  • Risikovurdering av leverandører:

 

  • En leverandør ble vurdert med noe risiko - er fulgt opp.

  • 7 leverandører vurdert med lav til ingen risiko.

 

Investeringer:

Som eier og investor har selskapet høye krav til selskaper det investeres i. En evaluering av selskapets direkteinvesteringer i selskaper viser at disse opererer i henhold til våre krav. Selskaper Selskapene operer i henhold til lover og regler og har et tilfredsstillende fokus på bærekraft og etisk drift.

 

Konklusjon:

Det er selskapets konklusjon at det er lav risiko for at selskapet bidrar til eller forårsaker brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold.

Vi anser også risikoen for at vi forsterker eller forårsaker negativ påvirkning på miljøet som lav.

Det er konsernets oppfatning at risikoen er størst i AS Parks, men at det arbeides godt og systematisk i dette selskapet for å minimere risikoen.

 

Hvis det er ønskelig med ytterligere informasjon om vurderingene som er gjort eller arbeidet vi gjør kan disse rettes til selskapets daglige leder, Fredrik Stray (fs@vidsjaa.no)

 

Fredrik Stray
Daglig Leder

AS Vidsjå

bottom of page