top of page

Internvarsling

 

Vi oppfordrer de ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold og mulige brudd på arbeidsmiljøloven, og melde fra om fare- og ulykkessituasjoner internt i AS Parks og dets datterselskaper. Vi ber også om rapportering av nesten ulykker, selv om de ble forhindret. Konsernet ønsker at fare- og ulykkessituasjoner, samt rapportering av nestenulykker rapporteres i henhold til konsernets instruks for avvikshåndtering da det er enklere å følge opp avvik gjennom vedlikeholdssystemet vårt, men vil følge opp avvik rapportert gjennom internvarslingssystemet.  


Relevant informasjon
 

Kontakt oss

For at vi skal kunne gi deg en rask tilbakemelding på henvendelsen, trenger vi å vite hvem du er og hvordan vi kan få tak i deg! Du kan også velge å varsle anonymt, men henvendelsen kan da ikke bli besvart. Henvendelsen vil likevel bli behandlet og undersøkt etter beste evne. 

Hva gjelder varselet?

Beskriv så nøyaktig som mulig det du har observert, og spesfiser hva du vet og hva du tror/er blitt fortalt. Om det er et punkt hvor du ikke har informasjon, lar du det stå tomt. Dersom innsendelsen er anonym, så må beskrivelsen være så detaljert og beskrivende som mulig, da vi ikke har noen mulighet til å kontakte deg for ytterligere detaljer.

Last opp fil

Takk for innsendingen din!

bottom of page